Заказать звонок
ru en de
Сепариране на течни и твърди фракции от Биокомплекс

Сепариране на течни и твърди фракции от Биокомплекс

Содержание:

Сепариране на течни и твърди фракции

Съвременните технологии в свиневъдните комплекси, включват използване на значително количество вода. В резултат на това съдържанието на влага при оттичането на оборския тор е 92-96%, което води до увеличаване на обема с 2-3 пъти в сравнение със старите свиневъдни ферми. Съхранението на течен оборски тор в торохранилища за биологична дезинфекция, според стандартите, трябва да бъде 12 месеца и това води до огромна капиталова инвестиция.

Руската фирма Биокомплекс предлага ефективно решение за разделяне на оборския тор, което да спести инвестициите в строителството и лагуните. Налице са много предимства, произтичащи от сепарирането. Периодът на съхранение на оборския тор се намалява от 12 на 6-9 месеца. Обемът на лагуните намалява около 1,5-2 пъти и те не замърсяват и не изискват интензивно смесване. Интензивността на миризмите е значително намалена и санитарната защитна зона се намалява с 2 пъти. Помпеният капацитет на маркучната система също се увеличава с 30-40% и е възможно нанасянето без разораване.

Обемът на твърдия оборски тор, отделен от сепаратора, е само 10% от общия обем. След разделяне не се изисква допълнителна дехидратация и субстрати за компостиране, и не привлича мухи и плъхове. Освен това може да служи като основа за висококачествена постелка за млекодайни крави след обработка и дезинфекция в специален биореактор. Течната фракция на оборския тор е сама по себе си идеален органичен тор с балансирано съдържание на хранителни вещества. Той не се разслоява и не изисква бетоново хранилище. Транспортирането се извършва чрез конвенционална канализационна помпа или чрез гравитация през тънки маркучи и тръби. Повече информация за технологиите на Биокомплекс е налична в интервюто им в брой 3 на списание АгроБио Техника от тази година.


(с) АгроБио Техника


Журнал «АГРОБИО Техника»

Журнал выходит 7 раз в год

Журнал издается с 1999 г.

«АГРОБИО ТЕХНИКА» — растениеводство, животноводство, биоэнергетика

Издательством специализированной технической периодики.

Журнал работает в пяти направлениях: строительство, инфраструктура, промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Читайте также
Навоз как удобрение: за и против
Подробнее

Подпишитесь на наши новости

Спасибо, ваша заявка отправлена
1 40